1200 år bakåt i tiden med DNA

Ett genetiskt DNA-test av min Y-kromosom ger svar på var min faderslinje har sitt urpsrung. Resultatet gav ett glädjande besked om mina rötter och släkten Suhr's ursprung.

Genom att göra DNA-test öppnas en helt ny värld för släktforskare, generna ger svar som inga kyrkböcker kan. Men det kan likväl bli bottennapp. I mitt fall hade jag tur och fick en fantastisk historia om urpsrunget för Bernt Suhr som föddes 1615, men vilka hans föräldrar var vet vi inget om. English version here...

Man kan göra olika grader av dessa test och det mest omfattande tar reda på allt som går att hitta på just Y-DNA:t, det ger svar på den allra sista lilla kvisten på det stora DNA-släktträdet där roten är "Adam". I mitt fall hamnade jag på en kvist som heter FGC22501 och från den går ett par små kvistar ut till det lövet jag finns vid som heter R-A3404. Det som är intressant här är att FGC22501 kan dokumenteras tillbaka till år AD 200 i York, England där ett arkeologiskt fynd av en man som har just FGC22501. Det visar att denna man, som troligen var en i den romerske kejsaren Severus administration, och jag har en gemensam anfader tusen år tidigare. Med stor sannolikhet från området kring Luxembourg och Moseldalen. Den tyska staden Trier som ligger några mil öster om Luxembourg och vid floden Mosel var en stor romersk stad. Det finns även många spår av Kelter med flera träffar från södra England. Går man några steg bakåt hamnar man i nordvästra Italien/sydöstra Frankrike för cirka 4500 år sedan.

Genom att andra män har gjort samma test och de också har denna grupp så kan man se ett samband på vilka kvistar var och en finns.

FGC22501 Tree rev 20 sv

Diagramet ovan visar hur de sista kvistarna på DNA-trädet där jag hör hemma ser ut, min sista kvist heter R-A3404 och har sitt senaste ursprung i Luxembourg och upp genom Tyskland, kvisten under (R-FGC37173) har en man i USA med anor från England. Vi har även en gren som går ut mot Belgien som har sina anor dokumenterade till cirka AD 800. Det innebär att våra grenar troligen går ihop med en gemensam anfader mellan AD600 och AD800. Det som gör det mer intressant och ger en historisk inblick är de gemensamma samhällsklasserna som vi kan belägga. Vi har här människor som arbetat nära de regenter som genom århundraden styrt i dessa områden. Vad vi vet om min äldsta kända anfader är att han fick tjänst hos Prins Frederick1 av Danmark när prinsen 1635 blev biskop i Bremen. Vem som helst får inte en sådan tjänst utan detta tyder på att Bernt Suhr hörde till en klass och ett skrå som rörde sig i dessa kretsar och troligen hade ett gott anseende för att kunna få denna tjänst. Den danska benämningen på tjänsten är "Hoffuerer" vilket kan översättas till Butler. På den här tiden var Butler mer en assistent eller tjänsteman som skötte vissa delar av sysslorna och hushållet runt prinsen. Denna typ av yrke var ett skrå som gick i arv och här kommer det intressanta, alla namnen i ringen som utgår från FGC22516 har kopplingar till samma ursprung i samma skrå runt regenter i området Belgien/Luxembourg. Här har vissa namn kunnat följas tillbaka till cirka AD800.

Andra namn som kunnat följas bakåt ger ledtrådar till Frankernas rike som delades upp till tre söner i Västfrankernas rike, Mellanfranker och östfrankernas rike. Detta kom senare att bli Frankrike respektive Tyskland och emellan dem en korridor från Schweiz upp till Bremen. Här i denna korridor levde mina anfäder och området utsattes för många krig mellan de två andra rikena. Här finns spår till ätten Reginar2.

Namnet Suhr har sitt urpsrung i namnet Saur, Sour eller Sauer som Bernt Suhr angav när han kom till Danmark, Suhr skrivs i slutet av hans liv och hans söner har sen den stavningen. Namnet är egentligen lika men med olika stavning där Sauer är en lågtysk variant vilket har sitt språkområde i dagens nordvästra Tyskland och Holland. Namnet ger även en koppling till området Luxembourg/Moseldalen. Det finns en flod som löper som gräns mellan Belgien och Luxembourg och som rinner ut i Mosel, den floden heter på tyska och luxemburgska Sauer3 eller Sûre på Franska. Här finns då en koppling med DNA som visar på ett ursprung i detta område och släktnamnet som kan komma från floden.

DNA tree rev2

De senaste rönen visar att det troligaste ursprunget är från House of Bar4 som hade sitt centrum i nordöstra Frankrike och i Luxembourg. Nu återstår arbetet med att försöka hitta varifrån Bernt Suhr kom ifrån innan Bremen och vilka hans föräldrar var.

DNA-träd i enklare form

Den här uppställningen är en enklare och lite mer teknisk i sin form. Den utgår från min huvudgrupp som heter R1b-M269 vilken uppstod för cirka 8000 år sedan ±1000 år under tidig bronsålder då en man fick denna mutering. Han levde troligen i sydöstra Europa, hans avkommor spred sig sen västerut och idag är denna huvudgrupp den vanligaste i västeuropa med den största koncentrationen i Wales där hela 92% av den manliga befolkningen har denna haplogrupp5. Den gren som jag tillhör rörde sig sen ner mot norra Italien (U152) och vidare upp i Frankrike (L2). Från alla punkterna mellan R1b-M269 och FGC22501 har det grenat ut sig åt många olika håll. I den lilla undergruppen FGC22501 har idag ett 60-tal män DNA-testat sig och de flesta har gjort BIG-Y, de flesta har då hamnat i undergruppen FGC22516. Längst ned till vänster i detta diagram finns den romerske gladiatorn med beteckningen 6DRIFF-22. Det har även dykt upp ett till arkeologiskt fynd i nuvarande Tjeckien, den mannen levde för cirka 3500 år sedan och ger då en tidsmarkör på vår huvudgren mot FGC22516.


Phylogenetic Tree FGC22501 8

En närmare DNA-släkting

En månad efter att mitt stora DNA-test var klart dök det upp ett nytt namn i träfflistan, en dansk man med ett helt annat efternamn. DNA-provet visar att vi ändå är ganska nära släkt, våra grenar bör ha delat sig för cirka 400 år sedan. Han lever i den del av Danmark där släkten Suhr har hållit till i stort sett hela tiden, det finns alltså ett geografiskt samband. Här återstår att hitta hans spår bakåt i tiden, den äldsta som hittills hittats är född runt 1785-1790. Troligen är detta en ättling till en av Bernt Suhrs tre andra söner (än den jag kommer från) eller från Bernts bror som hette Claus. En tänkbar möjlighet är också att det är en utomäktenskaplig son som fötts någon gång mellan 1660 och 1785. Denne man har nu fått svar på det stora testet och då ser man att vi är helt lika i de avgörande delarna av vårt Y-DNA. Det finns så klart en del mindre skillnader men vi har en gemensam fader för mellan 300 och 500 år sedan

Ett DNA-test från två olika 8-männingar ger lite klarhet i hur den danska grenen utvecklat sig, det visar sig då att Tærsker och Suhr har en gemensam fader någon gång på 14-15-talet och att den personen med största sannolikhet bodde på Lolland. I tyska register finns det familjer med namnet Suhr som levde på andra sidan Femer Bælt längs kusten från Hamburg till Rostock under tidigt 1600-tal och det förekom säkert stort utbyte mellan båda sidorna om sundet.

Diagrammet nedan visar det inbördes förhållandet mellans oss fyra, de blå punkterna är mutationer som syns vid STR-markörer i vårt DNA, mellan U. Suhr och mig finns två olikheter och från oss båda till Tærsker (Abraham) har vi skillnad på 4 markörer. Till R. Suhr är det bara en STR-markör som skiljer sig, detta tyder på att i grenen där R. Suhr finns har inga mutationer skett sen 1677 men i de två andra grenarna har det skett en mutation i varje gren någon gång efter 1677. Detta ger en ungefärlig tidsangivelse över när vi har en gemensam anfader mellan Suhr och Tærsker. Vägen mellan floddalen Sûre/Sauer i Luxembourg och till Lolland är än så länge en fråga som vi funderar på.

Suhr Suhr Suhr Abraham relationship

Geografiska DNA-spår

Kartan nedanför visar hur människor förflyttat sig och därigenom spridit sitt DNA över Europa. Man kan se hur spridningen rört sig och man vet även ungfär hur lång tid det tar mellan varje DNA-steg för en ny gren att växa fram. På så sätt kan man räkna bakåt i tiden och få fram ett historiskt tidsperspektiv som berättar om var ens förfäder levde. 

Idag gör man DNA-prov på arkeologiska fynd och kan tack vare detta få fram tidsmarkörer som ger svar på att vid en viss tid fanns människor på en plats med en viss DNA-grupp. I vårt fall vet vi att en romersk gladiator levde cirka år 200 AD i staden York och han hade haplogruppen FGC22501. Historiskt vet vi att Romarna höll till i staden Trier i Moseldalen nära Luxembourg, vi vet också att flera andra med samma haplogrupp har ett ursprung i detta område. Tidsmässigt uppstod FGC22501 för cirka 2500 år sedan som en avknoppning från grenen U152/L2 som ligger ett steg ovanför i vårt DNA-träd. L2 har sina rötter i norra Schweiz och steget innan den grenen finns i norra Italien.

Idag finns det ett flertal män som har den här haplogruppen och ett flertal av dem finns i England. Hur de kom dit skedde troligen i etapper då det finns vissa skillnader som kan delas upp i två grupper. Den första gruppen kan härledas till romartiden och romarnas tid på de Brittiska öarna. Den andra etappen skedde efter Wilhelm erövrarens intåg i England år 1066 där soldater med sina rötter i norra Belgien.

Kartan visar hur Karl den Stores frankiska rike år 843 delades upp på hans tre söner. Den rosa delen kallades Väst-Frankia och där blev Karl kung, Mellan-Frankia, det gröna området, fick sonen Lothar. I öster fick sonen Ludvig sitt Öst-Frankia som idag är Tyskland. Mellan-Frankia blev snart ett område som de två andra gärna ville få kontroll över och här utspelades sen genom åren flera krig och med det även folkförflyttningar.

Från den här tiden och framåt vet vi mer om de olika anfäder som jag och några till härstammar ifrån. Det kommer fler och fler resultat från olika personers DNA-tester som ger fler svar på hur vi hänger ihop genetiskt.

FGC22501 utbredning

Ett speciellt tack till Frederic Veerbeck för hans gedigna släktforskning om vårt gemensamma ursprung.


Relaterade artiklar:

Släk­ten Suhr från Bremen

Ursprunget från området kring flo­den Sûre (Saur, Sauer)

Hur kom Suhr till Dnamark?

Referenser:

  1. Kung Frederick III av Danmark 
  2. Reginar, Duke of Lorraineorraine
  3. Floden Sauerloden Sauer
  4. House of Bar - Wikipedia
  5. R1b-M269 utbredning

 

På dagens datum

Födda

Jonas Björsson
1718-07-20
Ålder idag 306

Ovidia Margrethe Christoffersen
1745-07-20
Ålder idag 279

Elna Olafsdotter
1754-07-20
Ålder idag 270

Johan Larsson
1795-07-20
Ålder idag 229

Adelheid Victoria Amalie Louise Maria Konstanze von Hohenlohe-Langenburg
1835-07-20
Ålder idag 189

Hilda Elisabeth Eleonora Weibull
1837-07-20
Ålder idag 187

Edle Charlotte Dornonville de la Cour
1839-07-20
Ålder idag 185

Emelie Johanna Ekberg
1841-07-20
Ålder idag 183

Carin Persdotter
1847-07-20
Ålder idag 177

Johanna Andersdotter
1848-07-20
Ålder idag 176

Blenda Mattisdotter
1854-07-20
Ålder idag 170

Lars Karl Hugo Olsson
1877-07-20
Ålder idag 147

Margareta Elisabet Billmansson
1878-07-20
Ålder idag 146

Oscar Lundberg
1878-07-20
Ålder idag 146

Gertrud Charlotta Larsson
1882-07-20
Ålder idag 142

Elis Emil Norlin
1882-07-20
Ålder idag 142

Elin Maria Ersdotter
1885-07-20
Ålder idag 139

Nanna Beata Landgren
1887-07-20
Ålder idag 137

Tage Holm Langebæk
1890-07-20
Ålder idag 134

Marius ten Cate
1892-07-20
Ålder idag 132

Per Oskar Andreasson
1893-07-20
Ålder idag 131

Christiane Ida Ebba de Neergaard
1894-07-20
Ålder idag 130

Axel Viggo Schouboe Madsen
1895-07-20
Ålder idag 129

Peter la Cour
1896-07-20
Ålder idag 128

Signe Anna Margareta Bergman
1898-07-20
Ålder idag 126

Jenny Viola Karlsson
1902-07-20
Ålder idag 122

Carl Oskar Sjögren
1902-07-20
Ålder idag 122

Alfhild Alma Elisabet Mattson
1908-07-20
Ålder idag 116

Svea Margareta Nylén
1909-07-20
Ålder idag 115

Anna Elida Källberg
1911-07-20
Ålder idag 113

Sophie Magdalene Treschow
1914-07-20
Ålder idag 110

Karin Margareta Svensson
1917-07-20
Ålder idag 107

Dagmar Monika af Peterséns
1918-07-20
Ålder idag 106

Sigurd Tryggvason
1919-07-20
Ålder idag 105

Gerd Katherine Karlbeck
1920-07-20
Ålder idag 104

Allis Gulli Maria Larsson
1922-07-20
Ålder idag 102


Döda

Mette Hansdatter Bang
1720-07-20

Gertrud Monsdotter
1848-07-20

Augusta Elisabeth Andersson
1879-07-20

Anna Maria Nilsdotter
1900-07-20

Jean Albert William Linde
1900-07-20

Jacob Lorentz Rohndal
1908-07-20

Anna Greta Högberg
1915-07-20

Anna Henriette Bunth
1934-07-20

Ernst Vilhelm Lundmark
1936-07-20

Johannes Thiele
1948-07-20

Gustav Hjalmar Sterner
1956-07-20

Ingrid Marianne Klasson
1966-07-20

Sture Evald Suhr
1998-07-20

Gladys L Anderson
2000-07-20

Per August Henning Wihlborg
2003-07-20

Börje Berg
2004-07-20

Anita Elisabet Behrendt
2013-07-20