Morfars DNA visar på vikingakopplingar

Ett DNA-prov kan visa på nya samband och kopplingar som ligger långt utanför kyrkböckerna.

På min morfars sida har jag genom min morbror kunnat få fram vilken typ av Y-kromosom (Y-DNA) han hade. Den ärvs bara från far till son och ändras väldigt sällan, det ger spår flera tusen år bakåt i tiden. Genom att jämföra med andra som har testat och fått samma eller är nära i sin typ av Y-DNA kan man dra slutsatser om ursprunget längre bak i tiden.

Morfars Y-DNA är av typen I-M253 som är mycket vanlig i Skandinavien, ungefär hälften av alla män i Sverige bär på denna typ. I morfars fall hör han till en större undergrupp som heter I-L1302 som är mycket vanlig i norra Sverige. Till I-L1302 finns en undergrupp som heter I-BY548 som leder mot Ukraina och Ryssland. Att det finns män där som har denna DNA-typ är tydliga spår efter svenska vikingar. Vi vet ju att de svenska vikingarna från Mälardalen färdades i öster och utbredningen österut och även norrut torde ha sitt ursprung i Mälardalens vikingasamhällen.

Men morfars äldsta kända anfader var Olof Olofsson Buller, född 1702 i Skåne som flyttade till Blekinge när han blev båtsman i svenska flottan. Hur hamnade han i Skåne, eller rättare sagt hur kom hans Y-kromosom till Skåne? Männen som bar på denna typ av DNA har ju någon gång för länge sedan passerat Skåne och då skulle ju någon kunnat stanna på vägen och sedan ett antal generationer senare föds Olof. Men detta är inte särskilt sannolikt med tanke på att min morfar hade I-JN24 som är en mutation som uppstod på 500-talet och det är efter att man passerat Skåne. Och vi vet att vikingarna hade I-JN24 som liggar före I-FGC58798 så Olofs ursprung är långt norr om Skåne.

Om vi går tillbaka i svensk historia till 1600-talet och krigen mot Danmark i Skåne så är det troligt att förfadern till Olof Olofsson Buller var en svensk soldat som kom till Skåne med den svenska armén. Vi vet att Olof Olofsson Buller troligen kom från trakten runt Kristianstad och där inträffade flera stridigheter. Det finns ju olika möjligheter här, en är att den här soldaten stannade kvar i trakten efter att området blev under svenskt styre. Det lär ju ha behövts soldater för att hålla ordning på befolkningen som hellre såg sig som danskar än svenskar. Danskarna försökte även återta Skåne och det Skånska kriget inleddes 1675. Kriget varade i några år och på slutet hölls det stora slaget om Kristianstad i augusti 1678. En lite obehagligare möjlighet är att de svenska soldaterna utförde plundring och våldtäkter och att Olof Olofsson Bullers far kom till på det sättet. Olof föddes ju mindre än 24 år efter slaget om Kristianstad.

Tack vare ett DNA-prov kan vi här dra den troligaste slutsatsen att det närmaste ursprunget för min morfars Y-DNA är från mellansverige och vikingasamhällen, senare kom en soldat i den svenska 1600-tals armén till Skåne för att kriga mot dansken.

I BY548

Trädet ovan visar de sista kvistarna på Y-DNA-trädet. I-BY548 har vikingabakgrund från Mälardalen och där ser man en gren, I-BY2580, där det finns flera män i Ryssland och Ukraina men också några i Sverige. I-JN24 finns vad man vet hittills bara i Sverige och i de nordliga delarna. Min morfars gren som är den blåa har sitt ursprung i Skåne/Blekinge. 

Skånska kriget...

Antal besök

Idag 35

Totalt 102526

Just nu finns 3 besökare här