Hur kom Suhr till Danmark, alternativ 2

Tyska knektar kan vara svaret på frågan om hur vår släkt hamnade i Danmark.

Genom DNA:t vet vi att vår gren delades med en annan som hamnade i England för cirka 800-900 år sedan. Denna brittiska gren bestod med stor sannolikhet av av riddare eller knektar som var i tjänst hos några flamländska regenter. Vi kan se detta på de efternamn och i vapensköldar som fortfarande finns hos de män som matchar oss i DNA. Man kan då antaga att vår gren tillhörde samma släkter men att den gren som vi tillhör blev kvar på kontinenten och istället drog sig norrut i Tyskland. Namnet Suhr förekommer i  Mecklenburg och Holstein som ligger närmast Danmark har även till vissa delar tillhört Danmark genom historien och närheten till Lolland på andra sidan havet har genom tiderna inneburit handel mellan dessa områden och folk har färdats fram och tillbaka.

Man vet också att just knektar och riddare från Tyskland hyrdes in av Danska kungar eller danskar som gjorde anspråk på kronan. Just till Lolland kom flera tyskar som bland annat hjälpte till att stärka makten för godsägare eller adliga. Ett slott på Lolland som har stark anknytning till den Suhrska släkten är Aalholm som ligger på södra kusten av Lolland och som även är det äldsta slottet på Lolland. Man vet att slottet började byggas på 1200-talet och omnämns första gången 1329. Slottet byggdes av kungen för att bli ett administrativt centrum för den här delen av Danmark. Platsen var även strategiskt viktig samt omgavs av bördiga marker som gav försörjning till slottet.

Till Aalholm kom olika män för olika tjänster, dels riddare och med dom även administratörer och annan servicepersonal, en sådan tjänst var Lehnsmännen som stod närmast den noble lorden och skötte de dagliga administrativa sysslorna. Och det är här Suhr kommer in i bilden då vi också vet att den här DNA-gruppen som vi tillhör just bestod av män som innehade denna typ av tjänst och detta var ett skrå som man föddes in till. Dessa män var välutbildade och hade viktiga arbetsuppgifter, de var mycket betydelsefulla för att deras lord skulle lyckas och vara framgångsrik.

Tidsmässigt stämmer detta också in väl då vi vet att vårt DNA fanns på Lolland redan på 1400-talet just i det området där Aalholm ligger. Vi är idag fem stycken som har testat sitt Y-DNA och fått samma segment (R1b-A3404) vilket bara finns hos oss med Danska rötter, fyra av oss härstammar från Bernt Frederich Suhr som föddes 1677 just på Aalholms slott. Den femte mannen ligger längre bak i tiden och grenade av sig troligen på 1400-talet ±100 år, den mannen har sina rötter på sydöstra Lolland i närheten av Aalholms slott.

aalholm slott Aalholms slott
på 1600-talet

Allholms slott var i danska kungens ägo och Frederik III omvandlade slottet till att bli styresplats för Lolland Amt som bildades av Frederik III, hans drottning Sophie Amalie fick efter Frederiks död Lolland-Falster som sitt område. För att administrera detta stora område anlitades runt 1675 Friederich Suhr (f. 1644) som Amtsførvalter åt änkedrottningen och hans bas var då Aalholms slott.

Relaterade artiklar:

Aalholms slott

Wikipedia om Aalholms slott

Drottning Sophia Amalie

Hur kom Suhr till Danmark, alternativ 1

På dagens datum

Födda

Erik Beijer
1772-07-19
Ålder idag 252

Christian Carl Frederik August II von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
1798-07-19
Ålder idag 226

Lars Svensson
1800-07-19
Ålder idag 224

Karin Persdotter
1811-07-19
Ålder idag 213

Petter Magnus Petterson
1824-07-19
Ålder idag 200

Kerstin Olsdotter
1838-07-19
Ålder idag 186

Cajsa Brita Rönnberg
1839-07-19
Ålder idag 185

Kjersti Svensdotter
1852-07-19
Ålder idag 172

Johanna Frederika Elisa Bunth
1858-07-19
Ålder idag 166

Mårten Anna Olsdotter
1860-07-19
Ålder idag 164

Hilda Maria Carlsdotter
1868-07-19
Ålder idag 156

Poul Henrik Helms
1873-07-19
Ålder idag 151

Eigil de Neergaard
1876-07-19
Ålder idag 148

Eleonora Dahlberg
1883-07-19
Ålder idag 141

Evergistus Dahlberg
1883-07-19
Ålder idag 141

Vilhelm Archibald Douglas
1883-07-19
Ålder idag 141

Leopold Carl Eduard Georg Albert von Sachsen-Coburg-Gotha
1884-07-19
Ålder idag 140

Elsa Brigitta Hammarskjöld
1886-07-19
Ålder idag 138

Thorsten Bernhard Kahl
1891-07-19
Ålder idag 133

Fredrika Wipp
1897-07-19
Ålder idag 127

Ida Elisabeth Suhr
1899-07-19
Ålder idag 125

Elsa Linnea Ljung
1900-07-19
Ålder idag 124

Knut Hjalmar Hagberg
1900-07-19
Ålder idag 124

Llewellyn Phillip Swett
1908-07-19
Ålder idag 116

Erik Gösta Nylén
1911-07-19
Ålder idag 113

Ingrid Grönquist
1915-07-19
Ålder idag 109

Lennart Fabian Hultgren
1924-07-19
Ålder idag 100

Brita Maria Alice Inga Hales
1937-07-19
Ålder idag 87

Gunnel Maria Elisabeth Hedberg
1950-07-19
Ålder idag 74


Döda

Umberto I Biancamano di Savoia
1047-07-19

Konrad II von Werl-Armsberg
1092-07-19

Olof Olsson
1845-07-19

Lars Andersson
1852-07-19

Elin Persdotter
1886-07-19

Hans Jørgen Hartvig Rasmussen
1920-07-19

Johan Albert Siegborn
1953-07-19

Donald William William-Olsson
1961-07-19

Oskar Albin Hugo Westman
1962-07-19

Anna Kirstine Amalie Sofie Suhr
1969-07-19

Nils Gösta Hägglund
1985-07-19

Nils Theodor Suhr Sundgren
1986-07-19

Per Laurentius Harlad Cramér
1989-07-19

Gerda Miranda Löf
1991-07-19

Gunnar André Olsson
1992-07-19

Nils Paul Äng
1998-07-19

Annie Alma Viktoria Dahlström
1998-07-19

Gunvor Hilda Kristina Werdin
2005-07-19

Ida Maria Logström
2005-07-19

Sven Winston Lokrantz
2014-07-19

Eva Mary Christina Tamm
2015-07-19