Suhr och Carlsbergs bryggeri

Följande text från Suhrske stiftelsens årsböcker.

Handelshusets relationer til bryggeriet Carlsberg og familien Jacobsen
 
Herom fortæller professor Glamann i sin bog "Bryggeren". Bryggeriet havde jo sin oprindelse i det bryggeri J.C. Jacobsens far Chresten drev få minutters gang fra den Suhrske gård, nemlig i Brolæggerstræde nr. 5 og med lagerkældre i Hahns bastion i fæstningsvolden omkring København. J.C. Jacobsen søgte udvidelsesmuligheder og ikke mindst et sted, hvor der var rigelig tilførsel af rent vand og fandt det i Valby ved køb i 1846 af en parcel af Bjerregårdens jorde. Hos handelshuset J.P. Suhr & Søn skriver Glamann "optog han et lån på 45.000 rdl. Dette handelshus, som dominerede jern- og kulhandelen, spillede også en vigtig rolle i forretningslivets penge- og kreditomsætning. Det var før bankernes æra. Huset havde forbindelse med de førende bankierfirmaer i Hamburg og i London. J.P. Suhr & Søn investerede iøvrigt også selv i industri, bl.a. i valseværket i Frederiksværk"

Også ved andre lejligheder har familierne haft forretning sammen, f.eks. i 1868, hvor det nu er O.B. Suhr, der er inde i billedet. I hvert fald skriver Glamann, at Jacobsen i dette år, hvor han har store planer og hvor det gælder om at satse på øl til eksport "mobiliserede sine engelske forbindelser hjemme og ude: Melchior, Adler, Suhr, Burmeister, Pontoppidan, Westenholz og gamle Aird i London". Den sidste den skotske entreprenør, der også kom til at lede anlægget af Aswan dæmningen i Egypten.
 
Også til handelshusets sidste seniorchef, etatsråd S.V. Isberg, som fru Ida Marie Suhr ved O.B. Suhrs død optog som kompagnon i handelshuset J.P. Suhr og Søn, har der været relationer. I hvert tilfælde deltog den gamle brygger i den festmiddag, hvormed Isberg fejredes i anledning af 50 års dagen for hans ansættelse i det Suhrske hus, jfr. årsberetning 1986/87 p.21.
 
Men berøringsfladerne har også ligget på andre områder. O.B. Suhr var jo som ovenfor nævnt medlem af komiteen for Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i Paris 1867 og i Wien 1873. Denne virksomhed må, som Marie-Louise Jørgensen (K 129) har påpeget sikkert ses i sammenhæng med hans interesse for kunsthåndværk og kunstindustri. Året efter Frederiksborg Slots brand i 1859 stiftedes det såkaldte Frederiksborg - eller Kunstflidslotteri. Man tænkte sig, at lotteriet samtidig med at bomme kunstfliden kunne give et overskud til gavn for genopførelsen af slottet. Bestyrelsen talte foruden Suhr kunstnere som maleren Heinrich Hansen og Daniel Monies, arkitekterne J.D. Herholdt, Ferdinand Meldahl, kunstdrejer Schwartz og forfatteren, embedsmanden J.P. Trap.
 
Her mødtes interesserne med kaptajn Jacobsen, som netop var primus motor i opbygningen af Frederiksborg Slot og anlæggelsen af samlingen der. Og de to herrer har da også siddet sammen i en række komiteer og udvalg, der har bidraget til fremme af dansk kultur og kunst, herunder Københavns forskønnelse. Der tænkes her på Ørstedsparken med A.S. Ørsteds statue, Skovshoved havn og kirken i Ordrup m.v. Som Jacobsen gik Suhr ind for det, han med historikeren C. Nyrups ord følte var "skjønt og godt og var sig de moralske forpligtelser bevidst som rigdommen pålægger sine besiddere". Han supplerer her omend i mindre målestok Jacobsen, der i et brev 1868 til sønnen Carl sender nyheden om, at Den kgl. Porcelainsfabrik var blevet købt af et konsortium af Suhr, Holmblad og et par andre rigmænd i den hensigt at opretholde fabrikkens kunstneriske tradition. Havde han ikke selv - forsikrede han Carl - været ramt af en brandkatastrofe året før, ville også han have været med til at løse denne opgave, "men jeg er nu dobbelt glad over, at sligt kan komme i stand uden mig. Hidtil har jeg i den retning omtrent stået ganske ene".
 
Tilbage - og ikke mindst - står endnu en berøringsflade eller fælles interesse, som O.B. Suhrs onkel testator etatsråd Johannes Theodor Suhr havde med bryggeren. Nemlig deres forhold til den store skuespillerinde Johanne Louise HeIberg. Theodor Suhrs omsorg og store godgørenhed overfor familien Heiberg har været omtalt adskillige gange i de gule hæfter. Mindre kendt i slægten er formentlig, at brygger Jacobsen nogle år efter Suhrs død overtog rollen som fruens godgører. Som Suhr beundrede Jacobsen den store diva grænseløst. Glamann skriver i sin bog om Jacobsens relationer til de mange kunstnere han kendte og støttede, at der blandt dem var en person helt uden for nummer, et menneske som han rent ud sagt overøste med gavmildhed og hvis bekendtskab han som Suhr var stolt over og værdsatte over alt andet. Han havde et portræt af vedkommende stående på sit skrivebord. Det var Johanne Louise Heiberg. Som Suhr overøste han den store skuespillerinde med gaver. "Han bekostede fruens store rekreationsrejse til Schweiz og Italien, hvor også hendes døtre var med, hjalp hende med en ny bopæl, da hun måtte afhænde sin store villa i Rosenvænget, støttede hende med husleje. Og fru Heiberg tog imod ikke fri for at være beregnende." Om alt dette og om fru Heibergs store tiltrækning på tidens førende mandlige personligheder kan man læse i professor Glamanns bog og ikke mindst i Bodil Wambergs bog fra 1986, som blev omtalt i Boghjørnet i familiearkivets beretning 1988/89, p. 13 ff.

På dagens datum

Födda

Erik Beijer
1772-07-19
Ålder idag 252

Christian Carl Frederik August II von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
1798-07-19
Ålder idag 226

Lars Svensson
1800-07-19
Ålder idag 224

Karin Persdotter
1811-07-19
Ålder idag 213

Petter Magnus Petterson
1824-07-19
Ålder idag 200

Kerstin Olsdotter
1838-07-19
Ålder idag 186

Cajsa Brita Rönnberg
1839-07-19
Ålder idag 185

Kjersti Svensdotter
1852-07-19
Ålder idag 172

Johanna Frederika Elisa Bunth
1858-07-19
Ålder idag 166

Mårten Anna Olsdotter
1860-07-19
Ålder idag 164

Hilda Maria Carlsdotter
1868-07-19
Ålder idag 156

Poul Henrik Helms
1873-07-19
Ålder idag 151

Eigil de Neergaard
1876-07-19
Ålder idag 148

Eleonora Dahlberg
1883-07-19
Ålder idag 141

Evergistus Dahlberg
1883-07-19
Ålder idag 141

Vilhelm Archibald Douglas
1883-07-19
Ålder idag 141

Leopold Carl Eduard Georg Albert von Sachsen-Coburg-Gotha
1884-07-19
Ålder idag 140

Elsa Brigitta Hammarskjöld
1886-07-19
Ålder idag 138

Thorsten Bernhard Kahl
1891-07-19
Ålder idag 133

Fredrika Wipp
1897-07-19
Ålder idag 127

Ida Elisabeth Suhr
1899-07-19
Ålder idag 125

Elsa Linnea Ljung
1900-07-19
Ålder idag 124

Knut Hjalmar Hagberg
1900-07-19
Ålder idag 124

Llewellyn Phillip Swett
1908-07-19
Ålder idag 116

Erik Gösta Nylén
1911-07-19
Ålder idag 113

Ingrid Grönquist
1915-07-19
Ålder idag 109

Lennart Fabian Hultgren
1924-07-19
Ålder idag 100

Brita Maria Alice Inga Hales
1937-07-19
Ålder idag 87

Gunnel Maria Elisabeth Hedberg
1950-07-19
Ålder idag 74


Döda

Umberto I Biancamano di Savoia
1047-07-19

Konrad II von Werl-Armsberg
1092-07-19

Olof Olsson
1845-07-19

Lars Andersson
1852-07-19

Elin Persdotter
1886-07-19

Hans Jørgen Hartvig Rasmussen
1920-07-19

Johan Albert Siegborn
1953-07-19

Donald William William-Olsson
1961-07-19

Oskar Albin Hugo Westman
1962-07-19

Anna Kirstine Amalie Sofie Suhr
1969-07-19

Nils Gösta Hägglund
1985-07-19

Nils Theodor Suhr Sundgren
1986-07-19

Per Laurentius Harlad Cramér
1989-07-19

Gerda Miranda Löf
1991-07-19

Gunnar André Olsson
1992-07-19

Nils Paul Äng
1998-07-19

Annie Alma Viktoria Dahlström
1998-07-19

Gunvor Hilda Kristina Werdin
2005-07-19

Ida Maria Logström
2005-07-19

Sven Winston Lokrantz
2014-07-19

Eva Mary Christina Tamm
2015-07-19