Enny Malmrots dödsrunor

Enny Malmrot avled den 15 maj 1943, ett halvår efter sin 75-årsdag, följande notiser fanns i Nerikes Allehanda.

Enny Malmrots Dödsannons

Enny Malmrots dödsruna

Enny Malmrots dödsannons