Axel Malmrots dödsruna

Axel Malmrot var yngre bror till Karl Malmrot, Axel höll sig inom samma bransch som sin far, Muraren Carl Johan Pettersson, men utvecklade det hela till att bli en stor byggmästare i Örebro med omnejd.

Axel Malmrots dödsruna