Suhr och Carlsbergs bryggeri

Följande text från Suhrske stiftelsens årsböcker.

Handelshusets relationer til bryggeriet Carlsberg og familien Jacobsen
 
Herom fortæller professor Glamann i sin bog "Bryggeren". Bryggeriet havde jo sin oprindelse i det bryggeri J.C. Jacobsens far Chresten drev få minutters gang fra den Suhrske gård, nemlig i Brolæggerstræde nr. 5 og med lagerkældre i Hahns bastion i fæstningsvolden omkring København. J.C. Jacobsen søgte udvidelsesmuligheder og ikke mindst et sted, hvor der var rigelig tilførsel af rent vand og fandt det i Valby ved køb i 1846 af en parcel af Bjerregårdens jorde. Hos handelshuset J.P. Suhr & Søn skriver Glamann "optog han et lån på 45.000 rdl. Dette handelshus, som dominerede jern- og kulhandelen, spillede også en vigtig rolle i forretningslivets penge- og kreditomsætning. Det var før bankernes æra. Huset havde forbindelse med de førende bankierfirmaer i Hamburg og i London. J.P. Suhr & Søn investerede iøvrigt også selv i industri, bl.a. i valseværket i Frederiksværk"

Også ved andre lejligheder har familierne haft forretning sammen, f.eks. i 1868, hvor det nu er O.B. Suhr, der er inde i billedet. I hvert fald skriver Glamann, at Jacobsen i dette år, hvor han har store planer og hvor det gælder om at satse på øl til eksport "mobiliserede sine engelske forbindelser hjemme og ude: Melchior, Adler, Suhr, Burmeister, Pontoppidan, Westenholz og gamle Aird i London". Den sidste den skotske entreprenør, der også kom til at lede anlægget af Aswan dæmningen i Egypten.
 
Også til handelshusets sidste seniorchef, etatsråd S.V. Isberg, som fru Ida Marie Suhr ved O.B. Suhrs død optog som kompagnon i handelshuset J.P. Suhr og Søn, har der været relationer. I hvert tilfælde deltog den gamle brygger i den festmiddag, hvormed Isberg fejredes i anledning af 50 års dagen for hans ansættelse i det Suhrske hus, jfr. årsberetning 1986/87 p.21.
 
Men berøringsfladerne har også ligget på andre områder. O.B. Suhr var jo som ovenfor nævnt medlem af komiteen for Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i Paris 1867 og i Wien 1873. Denne virksomhed må, som Marie-Louise Jørgensen (K 129) har påpeget sikkert ses i sammenhæng med hans interesse for kunsthåndværk og kunstindustri. Året efter Frederiksborg Slots brand i 1859 stiftedes det såkaldte Frederiksborg - eller Kunstflidslotteri. Man tænkte sig, at lotteriet samtidig med at bomme kunstfliden kunne give et overskud til gavn for genopførelsen af slottet. Bestyrelsen talte foruden Suhr kunstnere som maleren Heinrich Hansen og Daniel Monies, arkitekterne J.D. Herholdt, Ferdinand Meldahl, kunstdrejer Schwartz og forfatteren, embedsmanden J.P. Trap.
 
Her mødtes interesserne med kaptajn Jacobsen, som netop var primus motor i opbygningen af Frederiksborg Slot og anlæggelsen af samlingen der. Og de to herrer har da også siddet sammen i en række komiteer og udvalg, der har bidraget til fremme af dansk kultur og kunst, herunder Københavns forskønnelse. Der tænkes her på Ørstedsparken med A.S. Ørsteds statue, Skovshoved havn og kirken i Ordrup m.v. Som Jacobsen gik Suhr ind for det, han med historikeren C. Nyrups ord følte var "skjønt og godt og var sig de moralske forpligtelser bevidst som rigdommen pålægger sine besiddere". Han supplerer her omend i mindre målestok Jacobsen, der i et brev 1868 til sønnen Carl sender nyheden om, at Den kgl. Porcelainsfabrik var blevet købt af et konsortium af Suhr, Holmblad og et par andre rigmænd i den hensigt at opretholde fabrikkens kunstneriske tradition. Havde han ikke selv - forsikrede han Carl - været ramt af en brandkatastrofe året før, ville også han have været med til at løse denne opgave, "men jeg er nu dobbelt glad over, at sligt kan komme i stand uden mig. Hidtil har jeg i den retning omtrent stået ganske ene".
 
Tilbage - og ikke mindst - står endnu en berøringsflade eller fælles interesse, som O.B. Suhrs onkel testator etatsråd Johannes Theodor Suhr havde med bryggeren. Nemlig deres forhold til den store skuespillerinde Johanne Louise HeIberg. Theodor Suhrs omsorg og store godgørenhed overfor familien Heiberg har været omtalt adskillige gange i de gule hæfter. Mindre kendt i slægten er formentlig, at brygger Jacobsen nogle år efter Suhrs død overtog rollen som fruens godgører. Som Suhr beundrede Jacobsen den store diva grænseløst. Glamann skriver i sin bog om Jacobsens relationer til de mange kunstnere han kendte og støttede, at der blandt dem var en person helt uden for nummer, et menneske som han rent ud sagt overøste med gavmildhed og hvis bekendtskab han som Suhr var stolt over og værdsatte over alt andet. Han havde et portræt af vedkommende stående på sit skrivebord. Det var Johanne Louise Heiberg. Som Suhr overøste han den store skuespillerinde med gaver. "Han bekostede fruens store rekreationsrejse til Schweiz og Italien, hvor også hendes døtre var med, hjalp hende med en ny bopæl, da hun måtte afhænde sin store villa i Rosenvænget, støttede hende med husleje. Og fru Heiberg tog imod ikke fri for at være beregnende." Om alt dette og om fru Heibergs store tiltrækning på tidens førende mandlige personligheder kan man læse i professor Glamanns bog og ikke mindst i Bodil Wambergs bog fra 1986, som blev omtalt i Boghjørnet i familiearkivets beretning 1988/89, p. 13 ff.

På dagens datum

Födda

Didrik Barthold Beckman
1721-02-21
Ålder idag 303

Maria Eriksdotter
1759-02-21
Ålder idag 265

Maja Greta Andersdotter
1797-02-21
Ålder idag 227

Kajsa Jonsdotter
1804-02-21
Ålder idag 220

Jakob Jakobsson Carlqvist
1809-02-21
Ålder idag 215

Anna Persdotter
1823-02-21
Ålder idag 201

Sven Svensson
1828-02-21
Ålder idag 196

Kerstin Andersdotter
1834-02-21
Ålder idag 190

Kristina Wilhelmina Eklund
1866-02-21
Ålder idag 158

Amanda Charlotta Jansson
1872-02-21
Ålder idag 152

Blenda Svensdotter
1874-02-21
Ålder idag 150

Rasmus Oluf Pontoppidan
1874-02-21
Ålder idag 150

Valfrid Petersson
1876-02-21
Ålder idag 148

Svend Borchman Hersleb Walnum
1880-02-21
Ålder idag 144

Anna Martilda Dahl
1886-02-21
Ålder idag 138

Thorsten Oskar Hjalmar Ohlson
1887-02-21
Ålder idag 137

Martin Hjalmar Jönsson
1888-02-21
Ålder idag 136

Anders Viktor Diös
1891-02-21
Ålder idag 133

Jacob Flach de Neergaard
1891-02-21
Ålder idag 133

Kristina Ersdotter
1891-02-21
Ålder idag 133

Anna Ebba Elvira Pettersson
1893-02-21
Ålder idag 131

Albertina Sofia Karlsson
1899-02-21
Ålder idag 125

Hinders Anders Andersson
1899-02-21
Ålder idag 125

Ringvald Ossian Karlsson
1899-02-21
Ålder idag 125

Anders Jørgen Gormsen
1901-02-21
Ålder idag 123

Gunhild Matilda Lovisa Engblom
1902-02-21
Ålder idag 122

Edith Fanny Margrethe Dornonville de la Cour
1908-02-21
Ålder idag 116

Barbro Maria Pavlovna Malmgren
1909-02-21
Ålder idag 115

Anna Cecilia Dieden
1910-02-21
Ålder idag 114

Anna Linnéa Jonsson
1912-02-21
Ålder idag 112

Stanley Buzzell
1913-02-21
Ålder idag 111

Anne Lise Hedenmann
1915-02-21
Ålder idag 109

Gullan Anna-Greta Lindman
1920-02-21
Ålder idag 104

Stig Torgnysson Tamm
1921-02-21
Ålder idag 103

Margrethe Bjerrum Bentzon
1922-02-21
Ålder idag 102

Hans Carl Gillis Hagberg
1930-02-21
Ålder idag 94

Inga-Lill Linnéa Gissla
1932-02-21
Ålder idag 92

Anne Mette Jeppesen
1955-02-21
Ålder idag 69


Döda

Lars Börjesson
1720-02-21

Jakob Clerck
1722-02-21

Eva Johannesdotter
1841-02-21

Jakob Jakobsson Carlqvist
1847-02-21

Christina Svensdotter
1868-02-21

Alfred Julius Köhler
1870-02-21

Johanna Christina Henschen
1879-02-21

August Nilsson
1880-02-21

Erik Dahlberg
1880-02-21

Dorothea Hartmann Hald
1887-02-21

Victor Emilius Qvistgaard
1893-02-21

Charlotta Elisabeth (Betty) Ekberg
1898-02-21

Edit Ingeborg Östlund
1901-02-21

Elsa Andersdotter
1903-02-21

Henry Waldemar Djus Andersson
1903-02-21

Bror Edvard Mathisson
1903-02-21

Nanne Holst
1911-02-21

Lok Margareta Persdotter
1920-02-21

Jakob Fredrik Öhrn
1929-02-21

Rasmus Marius Hansen
1941-02-21

Harald Valdemar Grønvald
1948-02-21

Hulda Nilsson
1951-02-21

Elna Elisabet Alma Carolina Brandel
1954-02-21

Ester Kristina Johansson
1956-02-21

Georg Hjalmar Hegethorn
1967-02-21

Nils Oskar Emrik Danielsson
1969-02-21

Anna Ingeborg Björkman
1970-02-21

Hinders Per Andersson
1972-02-21

Aina Maria Elisabet Östmark
1976-02-21

Lilli Anna Harder
1976-02-21

Harald Johansson
1977-02-21

Gerda Maria Hallgren-Landa
1980-02-21

Svend Aage Schouboe Madsen
1982-02-21

Carl Erik Orgard Bergman
1983-02-21

Anders Erik Östen Orrevad
1985-02-21

Gustaf Nils Arvid Nyblaeus
1988-02-21

Georg Percival Skogberg
1988-02-21

William Frits William-Olsson
1990-02-21

Lars Magnus Carlsson-Vingsle
2002-02-21

Ulla-Brita Hedvig Sühr
2008-02-21

Elof Jakob Beijer
2012-02-21

Harriet Elisabet Palm
2013-02-21

Anna Lisa Gustafsson
2018-02-21